آدرس و تلفن:

      یزد، میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید مطهری، طبقه سوم ساختمان شهرداری، تلفن 37250172-035 و فاکس 37249053