• منظور از محدوده شهر چیست؟

  منظور از محدوده شهر چیست؟

  در شهرهایی که طرح جامع برای آنها تهیه و تصویب شده است. محدوده شهر عبارتست از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است.

 • منظور از حریم شهر چیست؟

  منظور از حریم شهر چیست؟

  قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز نکند.

 • کرسی مجاز ساختمانهای مختلف چقدر است؟

  کرسی مجاز ساختمانهای مختلف چقدر است؟

  مسکونی 170 سانتی متر،  تجاری 60 سانتی متر و سایر کاربریها 100 سانتی متر

 • تعریف واحد مسکونی؟

  تعریف واحد مسکونی؟

  مجموعه ای از فضاهای ضروری زندگی که دارای ورودی مستقل و مجزاست و دارای اتاق سرویس بهداشتی و آشپزخانه است.

 • سطح اشغال چیست؟

  سطح اشغال چیست؟

  سطح اشغال شده زمین توسط ساختمان را می گویند. به بیان دیگر تصویر قائم بیشترین سطح از طبقات که زیر آن ستون یا دیوار دارد.

 • منظور از تراکم ساختمانی چیست؟

  منظور از تراکم ساختمانی چیست؟

  نسبت سطح زیربنای کل طبقات (غیر از انبار، پارکینگ، اتاقک پله و تآسیسات) به مساحت قطعه زمین (که به درصد بیان می گردد)

 • منظور از زیربنای مفید یا خالص چیست؟

  منظور از زیربنای مفید یا خالص چیست؟

  سطح زیربنای کل طبقات ساختمان به غیر از مشاعات شامل انبار، پارکینگ، راه پله، اتاقک آسانسور، اتاقک پله(خرپشته)، تأسیسات،اتاق نگهبانی و سایر فضاهایی که برای عموم ساکنین مجتمع است.

 • روی کدام سطح ساختمان باید نماسازی انجام گیرد؟

  روی کدام سطح ساختمان باید نماسازی انجام گیرد؟

  کلیه سطوح نمایان ساختمانها که از داخل معابر و ساختمان های همجوار قابل مشاهده است. (اعم از نمای اصلی یا جانبی) نمای شهر محسوب می شود و باید با مصالح مرغوب نماسازی شود. (هر گونه گواهی جهت ساختمانهایی که قابل بهره برداری بوده و یا عملیات ساختمانی آنها تمام شده منوط به انجام نماسازی کل نماهای اصلی و جانبی است.)

 • چه استفاده هایی از پیلوت مجاز است؟

  چه استفاده هایی از پیلوت مجاز است؟

  پارکینگ، انباری، تأسیسات، سالن مدیریت مجموعه، نمازخانه، سایر فضاهای عمومی مورد استفاده برای ساکنین. (در صورت تأمین پارکینگ کلیه واحدهای مسکونی در پیلوت امکان استفاده حداکثر یک واحد مسکونی با ارتفاع تمام شده پیلوت مجاز است که مساحت قسمت مسکونی به تراکم افزوده می شود.)

  ارتفاع مفید پیلوت حداقل 2/20 از کف تا زیر سقف و حداکثر 3/30 تا روی سقف تمام شده می باشد. (پیلوت در همه شهر به جز بافت تاریخی و محدوده واجد ارزش بافت فرسوده قابل استفاده است.)

 • تفاوت مجتمع ساختمانی با مجتمع آپارتمانی چیست؟

  تفاوت مجتمع ساختمانی با مجتمع آپارتمانی چیست؟

  مجتمع ساختمانی واحد ساختمانی است که در دو طبقه یا بیشتر (بدون زیرزمین و پیلوت) احداث شده و مشتمل بر چند واحد با ورودی مستقل برای هر واحد در طبقات باشد. (تفکیک واحدها اعیانی بوده و عرصه مشاع باقی می ماند)

   

  مجتمع آپارتمانی، مجتمع های ساختمانی واقع در یک قطعه زمین شامل حداقل دو ساختمان آپارتمانی مجزا که دارای درب ورودی مستقل و فضای باز عمومی می باشد.

 • منظور از پارکینگ بر معبر چیست؟

  منظور از پارکینگ بر معبر چیست؟

  قسمتی از ملک پس از رعایت عرض معبر که طبق ضوابط به هر کاربری (غیر مسکونی) می باید عقب نشینی و از سند مالکیت کسر شده و بدون حصار در ارتباط با فضای پیاده رو و معبر بوده و احداث هر گونه بنا در زیر ورودی آن ممنوع است.

 • منظور از پارکینگ مهمان چیست؟

  منظور از پارکینگ مهمان چیست؟

  فضایی که برای پارک خودرو افراد غیر ساکن پیش بینی می شود و در امتداد عرض پلاک و در بر معبر ورودی قطعات آپارتمانی 3 طبقه و بیشتر با عمق 2/5 متر ایجاد می گردد.

 • حداقل مساحت خالص یک واحد مسکونی چند مترمربع است؟

  حداقل مساحت خالص یک واحد مسکونی چند مترمربع است؟

  65 مترمربع

 • تعداد پارکینگ مورد نیاز واحد مسکونی چگونه محاسبه می شود؟

  تعداد پارکینگ مورد نیاز واحد مسکونی چگونه محاسبه می شود؟

  آپارتمانی  : 

  هر واحد مسکونی حداقل یک واحد پارکینگ نیاز دارد.

  اگر مساحت واحد مسکونی بین 300- 150 مترمربع باشد 2 واحد نیاز دارد.

  اگر مساحت واحد مسکونی بیش از 300 مترمربع باشد 3 واحد نیاز دارد.

  ویلایی:

  واحد ویلایی تا 200 مترمربع یک واحد نیاز دارد.

  واحد ویلایی بین 400-200 مترمربع یک واحد نیاز دارد.

  واحد ویلایی بیش از 400 مترمربع سه واحد نیاز دارد.

 • فضای باز مورد نیاز هر واحد مسکونی چقدر است؟

  فضای باز مورد نیاز هر واحد مسکونی چقدر است؟

  30 مترمربع

 • در چه ساختمانهایی آسانسور الزامی است؟

  در چه ساختمانهایی آسانسور الزامی است؟

  در کلیه ساختمان های عمومی همچنین ساختمانهای آپارتمانی که ارتفاع آنها بیش از 10/30 از کف باشد.

 • ارتفاع مجاز جان پناه چه اندازه است؟

  ارتفاع مجاز جان پناه چه اندازه است؟

  حداقل یک متر در صورت رعایت حسن همجواری تا 1/70 مجاز است. (اما در هر صورت ارتفاع کلی ملک تاروی جان پناه نباید بیشتر از مجموع ارتفاع مجاز ساختمان + یک متر باشد.)

 • ارتفاع مفید مسکونی چقدراست؟

  ارتفاع مفید مسکونی چقدراست؟

  از کف تا زیر سقف حداقل 2/70 و حداکثر 3/20 و در قطعات ویلایی حداکثر 3/60 متر.

 • آیا می توان ساختمان را در جهات گوناگون زمین ایجاد کرد؟

  آیا می توان ساختمان را در جهات گوناگون زمین ایجاد کرد؟

  احداث ساختمان در یک، دو، سه یا چهار جبهه یا وسط زمین صرفاً به صورت همکف (با رعایت سطح اشغال پهنه و حداکثر ارتفاع از کد کف تا روی سقف 5 متر مجاز است.)

 • شرایط استفاده مسکونی از زیرزمین بصورت یک واحد مستقل چیست؟

  شرایط استفاده مسکونی از زیرزمین بصورت یک واحد مستقل چیست؟

   

  -تأمین پارکینگ و فضای باز آن
  -نورگیری از دو جبهه به ارتفاع حداقل 80 سانتی متر  یا نورگیری از یک جبهه به ارتفاع حداقل 1/20 سانتی متر
  -مساحت مفید حداقل 65 مترمربع

   

 • زیربنای بالکن ها چگونه محاسبه می شود؟

  زیربنای بالکن ها چگونه محاسبه می شود؟

  بالکن سه طرف بسته      دو سوم مساحت آن
  بالکن دو طرف بسته      یک دوم            مساحت آن            
  بالکن یک طرف بسته      یک سوم

          مساحت آن           

   

  جزء زیربنا محاسبه می گردد.