ابلاغ الگوی طرح کفسازی گذرهای بافت قدیم شهر یزد

ابلاغ الگوی طرح کفسازی گذرهای بافت قدیم شهر یزد

ابلاغ الگوی طرح کفسازی گذرهای بافت قدیم شهر یزد

 

به دنبال درخواست شهرداری ناحیه تاریخی «طرح کفسازی گذرهای اصلی بافت قدیم شهر یزد» تهیه و جهت اجرا در هفته اول تیر ماه رسماً ابلاغ شد. 

 

به گفته قاضی نسب (طراح پروژه) در روند تهیه طرح کوچه اصلی فهادان که محدوده حدفاصل تقاطع کوچه یوزداران با خیابان امام خمینی تا مجاورت بوستان شهدای فهادان را در بر می گیرد، تلاش گردیده که از مصالح بومی با میزان سائیدگی بالا و مقاوم در برابر فشار، بار سنگین و رطوبت استفاده گردد. 

 

بنا به اظهار مشاور طرح بلحاظ اینکه عرض معابر بافت قدیم متفاوت است، لذا از طرح الگوی با قابلیت انعطاف مناسب از نظر عرض استفاده گردیده تا بتوان با تغییر عرض گذر و انعطاف پذیری ابعاد و اندازه، الگوی اصلی طرح را در طول مسیر گذر تعمیم داد.

 

قاضی نسب در مورد خصوصیات طرح و نوع مصالح پیشنهادی در طرح گفت: با هدف ایجاد منفذ جهت جذب و انتقال رطوبت کف ساختمانهای مجاور گذر از مصالح آجر مقاوم با نقش سنتی صرفاً در مسیر عبور و حرکت عابرین پیاده استفاده شده است، خاطرنشان می سازد بمنظور برخورداری از مصالح مقاوم در کف گذرهای اصلی در زمان حرکت وسایل نقلیه عبوری از «سنگ کیوب» به ابعاد 8 *5*5 سانتیمتر در داخل قالب های لوزی شکل با فرم هندسی ایرانی و ترکیب با قلوه سنگ ریز در وسط قالبها در نظر گرفته شده است.