ابلاغ طرح حفاظت جامع بافت تاریخی به شهرداری یزد

ابلاغ طرح حفاظت جامع بافت تاریخی به شهرداری یزدطرح تفصیلی جدید بافت تاریخی با عنوان طرح حفاظت جامع بافت تاریخی در مورخ هفتم آذر ماه سال نود و یک به شهرداری یزد ابلاغ گردید.
مهندس مجید زرگر باشی با بیان مطلب فوق اظهار داشتند که وسعت محدوده بافت تاریخی بر اساس طرح تفصیلی جدید به 519  هکتارتقلیل یافته است.
همچنین وی افزودند بر اساس بازنگری در مناطق محدوده بافت، محدوده ای به عمق 250 متر در امتداد ضلع شرقی بلوار بسیج (محله زرتشتی ها) نیز به محدوده بافت قدیم افزوده شده است.