ارسال طرح راهبردی باغ بزرگ شهر به کمیسیون ماده پنج

ارسال طرح راهبردی باغ بزرگ شهر به کمیسیون ماده پنج

طرح جامع(راهبردی ) باغ بزرگ شهر جهت تصویب در کمیسیون ماده پنج به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردید

طرح جامع(راهبردی ) باغ بزرگ شهر جهت تصویب در کمیسیون ماده پنج به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردید.

 

مهندس فعالی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: این طرح که توسط مهندسین مشاور کلوان کویر و کارفرمایی و نظارت حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه گردیده است، پس از بررسی در جلسات مختلف شورای محترم اسلامی یزد و تایید آن شورا جهت تصویب نهایی در کمیسیون ماده پنج به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردید.