ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 و 26 متری یزدباف به شورای اسلامی شهر یزد

ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 و 26 متری یزدباف به شورای اسلامی شهر یزد

ارسال طرح پیشنهادی شبکه 30 و 26 متری یزدباف به شورای اسلامی شهر یزد

 

طرح پیشنهادی گذر 30 و 26 متری یزدباف توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر یزد ارسال شد.  

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری: این طرح براساس درخواست اداره املاک و منطقه یک شهرداری و مطابق با نقشه طرح تفصیلی پیشنهادی و با در نظر گرفتن وضع موجود و طرح های اجرایی مصوب مجاور تهیه شده و به شورای اسلامی شهر یزد ارسال گردید.

 

شایان ذکر است کلیه تعهدات شهرداری بر روی پلاکهای واقع در محدوده طرح توسط منطقه یک شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.