ارسال گزارش تخلفات به سازمان نظام مهندسی سیستمی می شود.

ارسال گزارش تخلفات به سازمان نظام مهندسی سیستمی می شود.

 

نشستی به منظور هماهنگی در ارسال گزارشات مرحله ای در جهت پیشگیری از تخلفات و کاهش مراجعات مهندسان ناظر به شهرداری در روز سی ام اردیبهشت ماه سالجاری در دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

این جلسه که با حضور فرهمند معاون شهرسازی و معماری، تاج آبی رئیس سازمان فاوا، سالاری رئیس سازمان نظام مهندسی استان برگزار گردید؛ بر لزوم اختصاص کارتابل به مهندسان ناظر در سامانه سرا جهت ارسال گزارش بصورت سیستمی تأکید شد تا از این طریق بتوان در سریعترین زمان نسبت به شناسائی تخلفات و پیشگیری از آن اقدام نمود.