افتتاح دفتر کارگزاری شماره 32 تحت نظارت شهرداری در مورخ 10/12/91


افتتاح دفتر کارگزاری شماره 32 تحت نظارت شهرداری در مورخ 10/12/91
مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح دفتر کارگزاری شماره 32 تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.
دفتر کارگزاری شماره 32 تحت نظارت شهرداری یزد جهت انجام امور مربوط به شهرسازی در منطقه سه ، واقع در میدان همافر، پشت بانک ملی در مورخ 10/12/91 افتتاح می گردد.