افتتاح دومین دفتر کارگزاریها در منطقه دو شهر یزد با شماره 22


طی مراسمی با حضور  مهندس دهقان معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری یزد، آقای میرحسینی،  آقای مهندس کوچک زاده و همچنین جحت الاسلام مطهریان از اعضای شورای محترم اسلامی شهر یزد و برخی از مدیران و کارکنان شهرداری یزد دومین دفتر کارگزاریها در منطقه دو شهر یزد با شماره 22، در بلوار امام جعفرصادق ، جنب کانون زبان  روز چهارشنبه مورخ 92/4/19 افتتاح گردید.
قابل ذکر می باشد این دفتر هفتمین دفتر کارگزاری ها می باشد که جهت انجام امور شهرسازی در  سطح شهر یزد افتتاح گردیده است.