افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد

افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد

افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد

مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.

سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد به شماره 21 و با مسئولیت مهندس محمد رضا بیگی جهت انجام امورمربوط به شهرسازی منطقه 2 بزودی در بلوار طالقانی ، کوچه آتش نشانی،  روبروی آزمایشگاه مرکزی بزودی افتتاح خواهد گردید.