افزایش کیفیت خدمات دفاتر کارگزاری با برگزاری آزمون

افزایش کیفیت خدمات دفاتر کارگزاری با برگزاری آزمون

 

آزمون بررسی و تعیین سطح کلیه پرسنل شاغل در دفاتر کارگزاری در روز یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه در محل دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد برگزار شد.   

علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها گفت:  به منظور افزایش کیفیت خدمات دفاتر کارگزاری، پس از تعیین نتایج آزمون صرفاً پرسنلی که حدنصاب نمره مورد نیاز برای فعالیت در دفاتر را کسب کنند مجاز به ادامه فعالیت می باشند.

وی افزود:  دسترسی سایر افراد به سیستم مسدود خواهد شد.  برای این افراد و سایر متقاضیان مجدداً  دوره آموزشی آشنائی با ضوابط و مقررات شهرداری برگزار شده، در صورت تأیید صلاحیت و قبولی در آزمون امکان کار در دفاتر کارگزاری برای ایشان مهیا خواهد شد.