آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی به شهروندان

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی به شهروندان

 

در راستای آموزش شهروندان گرامی در مقوله های مختلف شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان آن سازمان اقداماتی را آغاز نموده اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد گفت: در این راستا بنرهای اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص نماهای ممنوعه که منجر به صدور رأی تخریب در کمیسیون ماده صد شهرداری می گردد طراحی و در سطح شهر نصب شده است. همچنین متن های آموزشی نیز در قالب پوستر و بروشور جهت توزیع در سطح شهر در حال طراحی و انجام می باشد.

فرهمند افزود: آموزش ضوابط طرح تفصیلی شهر یزد برای شهروندان و مهندسین بسیار لازم و حق آنهاست که در این خصوص فعالیت هایی با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در دست اقدام می باشد.