انتخاب مهندس رمضانی به عنوان مدیر نظارت بر ساخت و سازها

انتخاب مهندس رمضانی به عنوان مدیر نظارت بر ساخت و سازها 

 

 

انتخاب مهندس رمضانی به عنوان مدیر نظارت بر ساخت و سازها

به پیشنهاد مهندس مجید زرگر باشی معاون شهر سازی و معماری  طی حکمی از سوی شهردار محترم یزد، آقای مهندس فرامرز رمضانی به عنوان مدیر نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری یزد منصوب گردید.