انتصاب مهندس محمود دهقان به عنوان سرپرست حوزه شهرسازی و معماری


 

 پس از استعفای  آقای مهندس مجید زرگرباشی و پذیرش آن از سوی شهردار محترم یزد، آقای مهندس محمود دهقان طی ابلاغ شماره  210/920005251 مورخ 4/2/92 از سوی شهردار محترم یزد به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد منصوب گردیدند.

شایان ذکر است که مهندس دهقان پیش از این به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه مشغول به خدمت بودند.