اهم طرح ها و اقدامات در دست انجام حوزه معاونت شهر سازی و معماری

اهم طرح ها و اقدامات در دست انجام حوزه معاونت شهر سازی و معماری

 

 

 

اهم طرح ها و اقدامات در دست انجام  حوزه معاونت شهر سازی و معماری

1-      تهیه طرح تفصیلی شهر یزد

2-      همکاری در تهیه طرح تفصیلی بافت تاریخی و فرسوده

3-     تهیه طرح های متعدد پارک در سطح شهر

4-     تهیه طرح های اجرای شبکه های شهر

5-     تدقیق خطوط محدوده شهر و پیگیری تصویب آن

6-     پیگیری تدوین و تصویب ضوابط ساخت و ساز بر روی اراضی با نوع زمین باغ

7-     تهیه محدوده طراحی بلوار استاد پیرنیا و تصویب آن

8-     تهیه طرح بلوار ولایت و تصویب آن با همکاری معاونت ترافیک

9-     پیگیری تهیه طرح ساماندهی محدوده اسکان جهت تصویب در شورای عالی شهر سازی

10- تهیه اصلاح و تصویب طرح ساماندهی  مشاغل مزاحم شهری جنب زندان یزد

11- پیگیری تهیه طرح و تصویب تقاطع غیر هم سطح بلوار دانشجو و بلوار پروفسور حسابی با همکاری حوزه معاونت ترافیک

12-  تهیه طرح جامع ساماندهی مجموعه امیر چقماق یزد

13- پیگیری معرفی انتخاب بنای برتر معماری شهر یزد

14-  پیگیری تهیه طرح بدنه سازی  بلوارهای ایه الله خامنه ای – کوثر – استقلال

15-  تهیه طرح ساماندهی بازار خان و زرگری

16-  پیگیری تهیه طرح ساماندهی و طراحی مجموعه یادمان مرحوم آذر یزدی در گورستان خرمشاه

17-  پیگیری تهیه طرح فرهنگسرای بهمن

18-  پیگیری طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس (پل دانه سا)

19-   پیگیری تهیه طرح دفع آبهای سطحی یزد

20- پیگیری تهیه طرح ساماندهی مسیل یزد

21-  پیگیری مکان یابی و طراحی  پارک بانوان

22- تهیه طرح کتابخانه سید محمد کاظم طباطبایی

23-  همکاری در تهیه طرح ساماندهی خیابان قیام (کارفرما: استانداری یزد)

24- همکاری در تهیه طرح، طراحی شهری خیابان دهم فروردین( کارفرما: اداره کل مسکن و شهرسازی استان یزد)

25- تهیه طرح ساماندهی میدان شهید مصطفی خمینی

26-  پیگیری تهیه طرح کمربند شمالی( ادامه بلوار صابر تا پل الغدیر)

27- تهیه طرح مطالعاتی ساماندهی ورودی شمالی شهر(بلوار آیه ا... فقیه خراسانی)

28-  پیگیری تهیه طرح مطالعاتی پارک موضوعی قرآن کریم

29- طراحی فرهنگسرای آزاد شهر