اولین جلسه هماهنگی پروژه تهیه طرح ساماندهی و بدنه سازی ورودی غربی شهر یزد(بلوار جانباز) در اردیبهشت سال 91 تشکیل گردید.

اولین جلسه هماهنگی پروژه تهیه طرح ساماندهی و بدنه سازی ورودی غربی شهر یزد(بلوار جانباز) در اردیبهشت سال 91 تشکیل گردید. 

 

 به گفته مهندس شایگان اولین جلسه هماهنگی پروژه تهیه طرح ساماندهی و بدنه سازی ورودی غربی شهر یزد(بلوار جانباز) در اردیبهشت سال 91 تشکیل گردید.

ساماندهی ورودی ها از برنامه های راهبردی سالهای گذشته مدیریت شهری بوده که تا کنون محقق نشده بود. در سال گذشته با برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها در حوزه معاونت شهرسازی و معماری تهیه طرح مطالعاتی بلوار فقیه خراسانی(ورودی شمالی) در دست اقدام و در سال جاری ساماندهی ترافیکی و سیمای شهری ورودی غربی(بلوار جانباز) با عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح شروع گردید.

 قابل ذکر است در جلسات هماهنگی از رئیس محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، رئیس پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد دعوت به عمل خواهد آمد.