اولین جلسه هماهنگی پروژه ساماندهی ادامه بلوار جهاد تا مدرس در اردیبهشت ماه سال 91 تشکیل گردید.

اولین جلسه هماهنگی پروژه ساماندهی ادامه بلوار جهاد تا مدرس در اردیبهشت ماه سال 91 تشکیل گردید. 

 به گفته مهندس شایگان اولین جلسه هماهنگی پروژه ساماندهی ادامه بلوار جهاد تا مدرس در اردیبهشت ماه سال 91 تشکیل گردید.

شهرداری یزد با هدف ساماندهی ترافیکی و سیمای شهری شبکه ها، با استفاده از منابع درآمدی خود، قراردادی با عنوان تهیه طرح ادامه بلوار جهاد تا مدرس (پل راه آهن دانه سا) با مشاور ذیصلاح منعقد نموده است.  شبکه مورد نظر بخشی از شهرحمیدیا حد فاصل بلوار شهید دشتی تا پل راه آهن را در بر می گیرد.

قابل ذکر است در جلسات هماهنگی از رئیس محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، رئیس پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد دعوت به عمل خواهد آمد.

 

 

به

 

گ

ف

ت

ه

م

هن

د