اولین نشست بررسی پروژه طراحی شهری از چهارراه بعثت تا خیابان حسن بیگی

اولین نشست بررسی پروژه طراحی شهری از چهارراه بعثت تا خیابان حسن بیگی

 

به دنبال تهیه طرح های بازآفرینی شهری، نخستین نشست بررسی پروژه طراحی شهری از چهارراه سید مصطفی خمینی، بلوار سید محمد پاکنژاد تا خیابان شهید خلیل حسن بیگی در دفتر معاون شهرسازی و معماری تشکیل گردید.

در این نشست پروژه طراحی شهری از چهارراه سید مصطفی خمینی، بلوار سید محمد پاکنژاد تا خیابان شهید خلیل حسن بیگی به طول تقریبی چهار و نیم کیلومتر با رویکرد گردشگری و تفریحی با حضور معاون شهرسازی و معماری، مسئولان و کارشناسان معاونت شهرسازی و نیز نمایندگان مشاور تهیه کننده طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری با اشاره به اهمیت تهیه کیفی این طرح برای شهرداری یزد در قالب پروژه بازآفرینی شهری، انجام مطالعه محل محور با تأکید بر حیات اجتماعی محلات محدوده توصیه نمود و خواستار تسریع مشاور در پیشرفت مراحل تهیه طرح گردید.

وی با اشاره به طرحهای مصوب فرادست تأثیرگذار در محدوده طرح، بر توجه به طرح باغ بزرگ شهر و زمینه های حفظ و احیاء باغات موجود در منطقه تأکید نمود.

معاون شهرسازی و معماری با توجه به قرارگیری این محور در سه بافت "تاریخی، میانی و جدید" خواستار توجه مشاور به مقوله نشاط اجتماعی و توجه به شبکه انسان محور به جای ماشین محور و نیز موضوع گردشگری پیاده محور گردید.

در پایان مقرر شد جلسات بررسی و ارزیابی طرح به صورت دو هفته یک بار در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار و مواردی به صورت مکرر و متوالی پیگیری گردد.