اولین نشست کارگروه بررسی تعیین کاربری و بهره برداری اراضی وقفی

اولین نشست کارگروه بررسی تعیین کاربری و بهره برداری اراضی وقفی

اولین نشست کارگروه بررسی تعیین کاربری و بهره برداری اراضی موقوفه با حضور فرهمند معاون شهرسازی و معماری، کاظمی رئیس اداره اوقاف شهرستان، نماینده بنیاد توسعه و عمران موقوفات، مدیران و کارشناسان شهرداری در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد هدف از تشکیل این کارگروه را رسیدن به طرحهای مشترک بر روی اراضی وقفی سطح شهر بیان نمود. وی افزود تلاش می شود طرح های تهیه شده ضمن تأمین نیازهای شهر به حفظ و گسترش فرهنگ وقف کمک نموده و با احترام به نیت واقفین اجرایی گردد.

در ادامه جلسه فرهمند ضمن توجه به تهیه طرح ساماندهی محور جنوبی شهر یزد و وجود اراضی موقوفه در امتداد مسیر بر هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه جهت تعیین کاربری ها و تسریع در تصویب طرح نهایی تأکید کرد.

در پایان درخصوص اراضی موقوفه محله توحید و در راستای تأمین نیازهای شهری و با حفظ نیات واقفین نسبت به تعیین کاربری های خدماتی بر روی اراضی با هماهنگی فی ما بین شهرداری یزد و اداره اوقاف تصمیماتی اتخاذ شد.