اکوپارک در انتظار سرمایه گذاران

اکوپارک در انتظار سرمایه گذاران

 

در پی تشکیل سلسله جلسات هفتگی اکوپارک، در روز هفتم آبان ماه جلسه بررسی روند پارک با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاونین شهرداری،  نمایندگان ادارات سازمانها، آب و فاضلاب، برق، بنیاد مسکن و مشاورطرح در محل پارک مزبور تشکیل شد.

در این جلسه ضمن بررسی و ارائه گزارشی از بازدیدهای انجام شده درخصوص وضعیت موجود منطقه، پتانسیل ها در زمینه ایمنی سازی منطقه، پوشش گیاهی، استفاده از انرژی پاک (خورشیدی و بادی) و دعوت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد.

در پایان اعضاء از سایت و نمونه آلاچیق کپری تهیه شده بازدید کردند.