بازدید معاون و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری یزد از شهرداری تهران

بازدید معاون و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری یزد از شهرداری تهران

بازدید معاون و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری یزد از شهرداری تهران

 

به منظور اخذ تجربیات ارزشمند شهرداری پایتخت در حوزه های شهرسازی و معماری و در راستای ایجاد بستر همکاریهای متقابل، معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد به اتفاق هیئت همراه طی روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه سال جاری از مجموعه واحدهای مختلف و زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بازدید به عمل آوردند.

 

در این بازدید معاون، مدیران و کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد در قالب چهار نشست جداگانه از نزدیک در جریان بخشی از طرح های اجرایی و برنامه های کوتاه­، میان و بلند مدّت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفتند.

 

در طی این جلسات تخصصی، بحث و تبادل نظرهای موردنیاز با مدیران ادارات کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه (مهندس دادسرشت) ، امور اجرایی کمیسیون های ماده صد (مهندس مرادی) و حریم شهر تهران(دکتر خانلری) و کارشناسان ذیربط صورت گرفت.

 

 در تداوم این برنامه از رصدخانه شهری تهران واقع در برج میلاد، پل طبیعت واقع در اراضی عبّاس آباد، سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری منطقه 5 و دفتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران نیز بازدیدهایی صورت گرفت و فعالیت های عملیاتی هر کدام از قسمت ها توسط مدیر و کارشناسان مربوطه به صورت تفصیلی ارائه گردید.

 

 بر پایه این گزارش جلسات برگزار شده با حضور مدیران ارشد شهرسازی شهرداری تهران دستاوردهای ارزشمند و تخصصی مرتبط با فعالیت های حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد را در برداشت که از جمله مهمترین این دستاوردها عبارتند از:

- آشنایی با فرآیندها و گردش کارهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

- آشنایی با اقدامات انجام شده در شهرداری تهران در راستای کاهش تخلّفات ساختمانی

- دریافت مستندات مورد نیاز از جمله آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات مورد نیاز

- استفاده از تجارب موفق و ناموفق شهرداری تهران و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان نوسازی تهران

- پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری در رابطه با مدیریت حریم شهر یزد

- پیشنهاد ارسال تیم اعزامی از سازمان نوسازی شهر تهران جهت انتقال تجارب در زمینه نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی به شهر یزد