بازدید نمایندگان شهرداری اردکان از معاونت شهرسازی و معماری

بازدید نمایندگان شهرداری اردکان از معاونت شهرسازی و معماری

 

نمایندگان واحدهای مختلف شهرداری اردکان بمنظور بهره برداری از تجربیات شهرداری یزد در زمینه راه اندازی سیستم جامع شهرسازی در بیست و هفتم بهمن ماه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد حضور یافتند.

در این جلسه که در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری یزد برگزار شد تجربیات شهرداری یزد از سال 86 تاکنون درخصوص سیستم جامع شهرسازی بیان شد.

علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها گفت: مواردی که در شهرداری یزد برای تبدیل فرآیندهای دستی به سیستمی، تک برگی و  دو مرحله ای نمودن پروانه، فرآیند و گردش کارها، سیستمی نمودن ضوابط و درآمد انجام شده به حاضرین اعلام و نقاط ضعف و قوت در این چند ساله بیان و راهکارهای لازم داده شد.