بازدید کارشناسان بنیاد جهانی انرژی جهت ارزیابی یزد به عنوان شهر سبز پایدار

بازدید کارشناسان بنیاد جهانی انرژی جهت ارزیابی یزد به عنوان شهر سبز پایدار

توسعه شهرنشینی، تمایل انسان برای حضور در شهرها و زندگی مدرن امروزی، کاهش منابع و آب، افزایش آلودگی ها و سایر مشکلات ناشی از توسعه شهرنشینی غیرپایدار، به ناچار شهر را جهت ادامه حیات خود با مفهوم توسعه پایدار آشنا می کند. شهر پایدار در واقع شهری است که بر مبنای اصول محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی توسعه یابد. شهر یزد به علت پشتوانه تاریخی پایدار و همساز با اقلیم، می تواند به عنوان الگوی شهر پایدار معرفی شود.
در ادامه تجربه موفق ثبت جهانی یزد، فرهمند؛ معاون شهردار و مجموعه معاونت شهرسازی و معماری، اقداماتی در جهت تبدیل یزد به یک شهر جهانی پایدار را آغاز نموده اند. برهمین اساس این معاونت با تشکیل کارگروه شهر پایدار اقدام به جمع آوری و ساماندهی طرح های پایدار برای مجموعه شهری یزد نموده است. طرح های این کارگروه در 11 بخش؛ شامل فرهنگ سازی، شهر هوشمند، ساخت و ساز سبز، حمل و نقل سبز، سلامت، ایمنی و امنیت، انرژی، آب، گردشگری سبز، پسماند و زیباسازی و فضاهای سبز شهری دسته بندی می شود.
در همین راستا هیاتی از نمایندگان و کارشناسان بنیاد جهانی انرژی مهمان شهرداری یزد بودند و ضمن بازدید از بخش های مختلف شهر، طی جلسه ای طرح های منتخب کارگروه مذکور به این کارشناسان ارائه شد. در این سفر که با هماهنگی انحمن مدیریت سبز ایران انجام شد؛ ساروناس پریسکینیس از جامعه مدیریت سبز اروپا، حمید ناصری دبیر شورای ساختمان سبز ایران، علیرضا رحمتی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و مجید علیزاده از جامعه مدیریت سبز اروپا که همگی این افراد از ارزیابان بنیاد جهانی انرژی می باشند، حضور داشتند.
در ابتدا این هیات مذکور، ضمن بازدید از بافت تاریخی شهر با حضور در پایگاه میراث فرهنگی استان در جریان روند ثبت جهانی یزد و فعالیت های این مجموعه قرار گرفتند. پس از آن، جلسه ارائه طرح های منتخب کارگروه شهر پایدار در سالن جلسات شهرداری تشکیل شد. در ابتدای جلسه، فرهمند ضمن خوش آمد گویی به این میهمانان توضیحاتی در خصوص فعالیت های شهرداری و کارهای صورت گرفته برای دستیابی به الگوی یک شهر پایدار ارائه کرد. در ادامه اعضای کارگروه شهر پایدار، طرح های منتخب این کارگروه را تشریح و به سوالات کارشناسان بنیاد جهانی انرژی پاسخ دادند.
همچنین  این گروه با حضور در جلسه هیات رییسه شورای شهر یزد، نظرات و پیشنهادات خود را جهت اجرای طرح های پایدار در شهر یزد ارائه و همچنین در جریان سیاست گذاری های این شورا قرار گرفتند.
در پایان؛ این کارشناسان نظر خود در خصوص سابقه تاریخی شهر یزد را بسیار مثبت ارزیابی و مجموعه فعالیت های کارگروه شهر پایدار را حرکتی بزرگ توصیف کرده و با تاکید بر تلاش برای برقراری اصول پایداری در طرح ها، از میزبانی شهرداری یزد تشکر فراوان داشتند.
شایان ذکر است؛ نظر این کارشناسان در ارزیابی یزد برای دریافت نشان جهانی شهرسبز در مراسم جهانی انرژی که در اواخر دیماه سال جاری توسط بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود، تاثیر بسزایی خواهد داشت.