با 10 رای اعضای شورای اسلامی شهر و کسب اکثریت آرا مهندس محمدرضا عظیمی زاده به سمت شهردار یزد انتخاب شد.


به گزرش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد اعضاء چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در بیستمین جلسه شورا مهندس عظیمی زاده را با اکثریت آراء به عنوان شهردار یزد انتخاب نمودند.
قابل ذکر است در این جلسه که به علت مرخصی بودن یکی از اعضای شورا اسلامی با حضور 12 تن از اعضاء تشکیل گردید، مهندس عظیمی زاده با 10 رای به سمت شهردار یزد برگزیده شد.