بررسی حذف نقشه های کاغذی وغیر حضوری کردن صدور پروانه در دستور کار شهرداری یزد قرار گرفت

بررسی حذف نقشه های کاغذی وغیر حضوری کردن صدور پروانه در دستور کار شهرداری یزد قرار گرفت


بررسی حذف نقشه های کاغذی وغیر حضوری کردن صدور پروانه در دستور کار شهرداری یزد قرار گرفت

جلسه هماهنگی بین سازمانی  در جهت صدور پروانه با حضور کارشناسان نظام مهندسی استان  و کارشناسان معاونت شهرسازی شهرداری یزد در دفتر  مدیریت بر ساخت و سازهای این معاونت برگزار شد .

 

در این جلسه ضمن بررسی روند صدور پروانه ساخت و ساز  موارد و مشکلات پرونده های  ارسالی بررسی  گردید.    پیشنهاد هایی در  خصوص تبادل نقشه ها و اصلاح روند صدور پروانه ساختمانی و تسریع در این روند آن داده شد. مقرر گردید با عنایت به تبادل اطلاعات ما بین نظام مهندسی و شهرداری  جلسات منظمی جهت آماده سازی زیر ساخت ها برگزار گردد.     مهندس نوری   مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت سازهای شهر یزد در رابطه با اهداف تشکیل این جلسات به خبرنگار روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری گفت:یکی از اهداف مهم تسهیل و کوتاه شدن زمان صدور پروانه هاست و این امر محقق نمی شود مگر اینکه مراحل کار و بررسی نقشه در سازمان های مختلف کاهش بیابد.      وی در ادامه خاطرنشان کرد :یکی از اهداف کوتاه مدت ما حذف نقشه های کاغذی وغیرحضوری کردن فرآیند و حذف رفت و آمد ارباب رجوع بین شهرداری و نظام مهندسی است که امید واریم با هماهنگی این دو سازمان هر چه زودتر به نتیجه برسیم.