بررسی طرح حمل و نقل BRT شهر یزد


بررسی طرح حمل و نقل BRT شهر یزد
جلسه بررسی طرح ناوگان اتوبوسرانی پرسرعت شهر یزد روز پنجشنبه مورخ 28/4/92 با حضور معاون محترم شهرسازی و معماری، معاون محترم ترافیک و حمل و نقل ، نمایندگان شورای اسلامی و اداره کل ر اه و شهرسازی، مشاور و ناظر پروژه در محل سالن کنفرانس شهرداری یزد برگزار گردید.
در این جلسه مشاور تهیه کننده طرح ضمن ارائه مفصل روند مطالعات پروژه در خصوص مسیرهای طراحی شده در خطوط سه گانه BRT توصیحاتی ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ دادند.
در همین رابطه مهندس دهقان معاون شهرسازی و معماری ضمن اشاره به محدودیت های اجرای طرح مسیر BRT در خیابان آیت ا...کاشانی بر مطالعات دقیق تر مشاور در این مورد تاکید نمودند.
همچنین مهندس قاضی نسب  ناظر پروژه مزبور خواستار ارائه سریعتر خط سه پروژه فوق که منطبق بر  محور نمونه شهری حد فاصل سه راه حکیمیان تا میدان شهدای محراب  است جهت تهیه طرح جامع ساماندهی شهر یزد گردید.