بررسی طرح ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد

بررسی طرح ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد

 

جلسه بررسی طرح مطالعاتی ساماندهی محور جنوبی شهر یزد با حضور معاون شهرسازی معماری، نماینده ادارات راه و شهرسازی، اوقاف، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران مناطق و شهرداری و نیز مشاور طرح در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه مشاور گزارش کاملی از طرح را ارائه داد و پس از بحث و بررسی، کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقرر شد مشاور ضمن نهایی کردن جزییات طرح با نظارت معاونت شهرسازی و حوزه ترافیک، گزارش مربوطه را جهت ارائه در کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری تهیه نماید.

لازم به ذکر است طرح ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد محدوده سه راهی بافق تا تقاطع سرگرد سامعی با بلوار دشتی را شامل می شود.