بررسی و به روزرسانی طرحهای اجرایی و طرح تفصیلی جدید شهر یزد

بررسی و به روزرسانی طرحهای اجرایی و طرح تفصیلی جدید شهر یزد

اولین جلسه کارگروه بررسی و به روز رسانی طرحهای اجرایی و طرح تفصیلی جدید شهر یزد در محل معاونت شهرسازی و معماری تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مدیر طرحهای توسعه شهری، اداره املاک،  نظارت بر ساخت و سازها و کارشناسان سازمان فاوا و حوزه شهرسازی برگزار شد به بحث و تبادل نظر در خصوص مغایرتهای موجود بین طرحهای اجرایی بارگذاری شده بر روی سیستم جامع شهرسازی (سرا) و طرح تفصیلی جدید و ملاک عمل شهر یزد پرداخته شد تا با پالایش طرحهای اجرائی قدیمی و مطابقت با طرح تفصیلی جدید اصلاحات احتمالی، بصورت یکسان ملاک عمل قرار گیرد. 

نهایتا ضمن تصمیم گیری در خصوص فعالیت هر حوزه به منظور رفع مغایرتهای محرز شده، مقرر گردید تا ضمن تداوم جلسات کارگروه بصورت هفتگی، کارشناسان فنی مناطق شهرداری نیز در ادامه همراهی و همکاری های لازم به منظور دستیابی به این مهم را داشته باشند.