بررسی و تعیین تکلیف گزینه های پیشنهادی مجموعه های فرهنگی ورزشی در سطح شهر

بررسی و تعیین تکلیف گزینه های پیشنهادی مجموعه های فرهنگی ورزشی در سطح شهر

 

جلسه بررسی و انتخاب اولویت پروژه های فرهنگی و ورزشی در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی، معاون شهرسازی و معماری، مدیران مناطق، مدیر اداره املاک، رئیس سازمان فرهنگی ورزشی و کارشناسان حوزه شهرسازی برگزار گردید، به بحث و تبادل نظر درخصوص گزینه های پیشنهادی برای اجرای پروژه های فرهنگی و ورزشی پرداخته شد که پس از بررسی 11 مورد پیشنهاد ارائه شده،  مقرر گردید پروژه های زیر در اولویت طراحی و اجرا قرار گیرد:

1-پارک وحشی بافقی و مجموعه قبرستان جوی هر هر (با رویکرد توجه به شخصیت فرهنگی وحشی بافقی)

2-میدان آزادی (بارویکرد توجه به شخصیت فرهنگی فرخی یزدی) 

3- قبرستان سید صحرا (فرهنگی)

4- زمین ورزشی واقع دربلوار فلسطین

5-مجموعه آذریزدی (فرهنگی)

6-باغ فخار واقع در خیابان خرمشهر

7-باغ گلکار منشعب از بلوار علامه جعفری