بررسی پروژه های فی ما بین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد

بررسی پروژه های فی ما بین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد

پروژه های فی ما بین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد

                                                                                                                                              

طی جلسه مشترکی بررسی شد:

پروژه های فی ما بین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد      

                                                                       

به منظور هماهنگی و پیگیری پروژه های معماری و شهرسازی مورد قرارداد فی ما بین شهرداری یزد و پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، جلسه مشترکی با حضور معاون پژوهشی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه یزد و نیز مسئولان پژوهشکده با معاون معماری و شهرسازی و مدیران شهرداری یزد روز دوشنبه 22 تیر ماه در دفتر معاونت معماری و شهرسازی تشکیل گردید. 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در ابتدای این نشست مهندس مهدی قاضی نسب ناظر پروژه های بومی سازی خیابان های یزد و عامل چهارم امیرچقماق به تفصیل درخصوص سوابق روند عقد قرارداد های طرح های فوق و نیز میزان پیشرفت آنها گزارش کاملی ارائه و به بیان همکاری های تعاملی شهرداری یزد با پژوهشکده معماری بومی در ارائه اسناد مدارک و اطلاعات پرداخت. 

 

در ادامه دکتر مدرسی معاون پژوهشی دانشگاه یزد با اشاره به توان علمی و مطالعاتی اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه یزد آمادگی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی این دانشگاه را برای همکاری با شهرداری یزد اعلام نمود. 

و متعاقباً جلسه با اعلام نظرات و دیدگاههای مسئولان پژوهشکده معماری بومی و مدیران پروژه های مذکور همراه بود. 

 

در پایان مهندس مهدی فعالی معاون معماری و شهرسازی ضمن تأکید بر تسریع در انجام پروژه ها و طرح های مورد قرارداد به ویژه «طرح راهبردهای بومی سازی بدنه خیابان های شهر یزد» و نیز «پروژه عامل چهارم طرح جامع ساماندهی مجموعه امیرچقماق» خواستار اتمام کار مطالعاتی و ارسال نتایج گزارشات به شهرداری یزد گردید. 

 

خاطر نشان می سازد در راستای تفاهم نامه منعقده فی ما بین شورا و شهرداری یزد با دانشگاه یزد برخی از پروژه های مطالعاتی- اجرایی به پژوهشکده دانشگاه یزد واگذار شده است.