برگزاری اولین جلسه شورای بازآفرینی پایدار شهری شهرداری

برگزاری اولین جلسه شورای بازآفرینی پایدار شهری شهرداری

اولین جلسه شورای بازآفرینی پایدار شهری شهرداری یزد ساعت 11 روز شنبه مورخ 30 دی ماه 1396 در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید. دستور کار این جلسه که با دعوت از مجموعه های استانداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، فرمانداری و معاونان، شهرداران و مدیران بخش های مختلف شهرداری برگزار شد، دو موضوع " رویکرد هم افزایی و اقدامات و برنامه های شهرداری در خصوص بازآفرینی شهری" و "نقشه راه بازآفرینی محلات شهر یزد" بود.
در این جلسه در راستای ستاد شهرستانی و استانی بازآفرینی شهری و منطبق بر مصوبه سی و دومین جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مباحثی مطرح و مقرر شد با هدف هم افزایی و مشارکت و جهت انجام وظایف مدیریت شهری همكاري مابين شهرداری وساير دستگاه هاصورت گيرد. همچنین مصوب گردید با مشارکت بخش های مختلف شهرداری در مسیر تدقیق نقشه راه بازآفرینی شهری شهرداری اقدام جدی صورت پذیرد.