برگزاری جلسات تعاملی و هم اندیشی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی

برگزاری جلسات تعاملی و هم اندیشی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی

 

در راستای هماهنگی بیشتر و تعامل سازنده در پروژه های شهری در محدوده بافت تاریخی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد اقدام به برگزاری سلسله جلسات مشترک با مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری ناحیه تاریخی نموده است.

مهندس فرهمند درخصوص اهمیت این موضوع گفت: ثبت جهانی یزد باعث گردیده است توجه به مباحث شهرسازی در این منطقه از شهر اهمیت ویژه ای پیدا کند. جایگاه میراث فرهنگی به عنوان متولی حفظ و حراست از عرصه بافت تاریخی نیاز به هماهنگی با این مجموعه در اجرای طرح های شهری و نحوه ساخت و ساز را ضروری ساخته است. از این رو معاونت شهرسازی با تنظیم جلسات هفتگی با مسئولان این مجموعه و شهرداری ناحیه تاریخی ضمن تلاش برای دستیابی به یک روند کلی و مورد تأیید همه جانبه، درخصوص موارد خاص تصمیم گیری و اتخاذ نظر می نماید.