برگزاری جلسه ارائه راهکار جهت احداث پل راه آهن در محدوده و حریم شهر یزد

برگزاری جلسه ارائه راهکار جهت احداث پل راه آهن در محدوده و حریم شهر یزد

دومین جلسه بررسی و ارائه راهکار جهت احداث پل در مسیر قبلی و جدید راه آهن در محدوده و حریم شهر یزد برگزار گردید.

دومین جلسه بررسی و ارائه راهکار جهت احداث پل در مسیر قبلی و جدید راه آهن در محدوده و حریم شهر یزد برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی این جلسه با حضور ریاست محترم شورای اسلامی ، معاون محترم شهرسازی و معماری، مدیر کل محترم اداره کل راه آهن استان یزد، مدیر محترم پروژه افزایش ظرفیت خطوط راه آهن کشور، بخشدار محترم یزد، معاون محترم عمرانی فرمانداری یزد، نمایندگان شهرداری های مناطق یک و سه و جمعی از کارشناسان عمران، ترافیک و شهرسازی شهرداری یزد برگزار گردید.

 

در حاشیه این جلسه معاون محترم شهرسازی ضمن تاکید بر آینده نگری در احداث، ساماندهی و یا تعریض پل های واقع در مسیر قبلی و جدید خط آهن خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر اداره کل راه آهن با شهرداری یزد در این خصوص شدند.

 

شایان ذکر است در این جلسه تصمیماتی اخذ شد که به صورت لایحه دوفوریتی جهت طرح در صحن شورا به شورای محترم اسلامی ابلاغ خواهد شد.