برگزاری جلسه ارائه و بررسی پروژه احیای کارخانه جنوب یزد

برگزاری جلسه ارائه و بررسی پروژه احیای کارخانه جنوب یزد

 

جلسه ارائه و بررسی پیشنهادات طرح های اقتصادی و کاربری های پروژه احیای کارخانه جنوب یزد در محل دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

دراین جلسه که با حضور معاون شهرسازی و معماری، برخی از کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری و آقای دکتر علیپور، سرپرست تیم طراحی اقتصادی مشاور کارخانه جنوب برگزار گردید، به بحث و تبادل نظر درخصوص کاربری های ممکن برای این مجموعه پرداخته شد. پس از صحبت های اولیه کارشناسان بخش های مختلف و ارائه پیشنهادات و اطلاعات به مشاور جهت تصمیم گیری بهتر، مشاور پروژه به بیان نتایج مطالعات صورت گرفته تاکنون و برآوردهای اقتصادی مدنظر مشاور پرداخت .

در نهایت مهندس فرهمند با جمع بندی مباحث مطرح شده، ضمن تاکید بر بررسی و لحاظ نمودن تمام کاربری های ممکن برای این مجموعه، خواستار نگاه ویژه به این پروژه به عنوان یک مکان فرهنگی اجتماعی برای عموم مردم شهر شد که پتانسیل پذیرش گردشگران را نیز با توجه به موقعیت آن در محدوده ورودی جنوبی شهر دارد. توجه به کاربری هایی برای حضور و فعالیت زنان و کودکان و طراحی فضایی به عنوان تالار همایش های شهر یزد از دیگر موارد مورد تاکید مهندس فرهمند برای این پروژه می توان نام برد.