برگزاری جلسه بررسی طرح اجرائی قسمتی از کمربند شمالی شهر یزد

برگزاری جلسه بررسی طرح اجرائی قسمتی از کمربند شمالی شهر یزد

جلسه بررسی طرح اجرائی قسمتی از کمربند شمالی شهر یزد  با حضور نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدیران و کارشناسان شهرداری و شرکت مشاور در روز شنبه 1397/06/03 در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد  برگزار شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد گفت:  با توجه به مجاورت پارک 150 هکتاری بلوار نصر با کمربند شمالی شهر یزد و اهمیت موضوع، دراین جلسه نقشه های اجرایی مشاور همراه با نقشه روزآمد شهر یزد و مصوبات قبلی در بستر GIS و برروی بروزترین عکس هوایی شهر یزد پیاده سازی و مورد بررسی قرار گرفت.

فرهمند افزود: دراین جلسه ضمن بررسی طرح های اجرایی ارائه شده، درخصوص نحوه پیش بینی طراحی تیپ عرضی معابر، پیاده روها، پوسته و همچنین طرح دسترسی و پاشنه ورودی و خروجی به پارک از کنارگذر تصمیم گیری شد.