برگزاری جلسه بررسی طرح تفصیلی شهر یزد


طبق دعوتنامه قبلی جلسه بررسی ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی شهر یزد در محل شهرداری یزد برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور سرپرست حوزه شهرسازی و معماری، مشاور املاک و شهرسازی شهردار، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و دفترفنی استانداری و همچنین کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری برگزار گردید در خصوص سطوح تراکم و اشغال کاربری های مسکونی بررسی های لازم صورت گرفت.