برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی طرح پارک 150 هکتاری واقع در بلوار نصر

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی طرح پارک 150 هکتاری واقع در بلوار نصر

جلسه بحث و بررسی درخصوص پارک 150 هکتاری واقع در بلوار نصر در روز چهارشنبه مورخ 05/02/1397 با حضور شهردار، معاونان شهردار، مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی، کارشناس معاونت عمرانی استانداری، شهردار منطقه، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی، رئیس سازمان سیما و منظر و مشاور طراحی پروژه در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که پس از بازدید هیأت مذکور از محل سایت پروژه و بررسی میدانی طرح صورت پذیرفت، مشاور خلاصه ای از اقدامات انجام شده تاکنون نظیر تعیین محدوده و تغییرات محدوده، موضوع مالکیت، طراحی اولیه و ... را ارائه داد.

پس از ارائه مشاور و براساس برنامه ریزی صورت گرفته و الگوهای ارائه شده، محدوده 150 هکتاری مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اصلاحاتی نظیر بازنگری در اسامی و فعالیت های تعریف شده در محل پروژه، توسعه عملکرد فعالیت ها، حفظ محیط زیست و فضای سبز موجود، بررسی و مقایسه جهانی طرح با پروژه های همگون صورت پذیرد. همچنین مقرر شد جلسات طرح به صورت هفتگی و مستمر ادامه یابد و تلاش گردد تا پایان سال 97 فاز اول طرح، اجرایی شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

پارک 150 هکتاری واقع در بلوار نصر در نزدیکی ورودی شمالی شهر (دروازده قرآن) واقع شده که براساس طراحی های صورت گرفته به عنوان یک اکوپارک همگون با شرایط اقلیمی کویری یزد طراحی و اجرا خواهد شد.