برگزاری جلسه کمیته نظارتی تهیه و بررسی طرح تفصیلی


جلسه کمیته نظارتی بررسی  طرح تفصیلی شهر یزد در روز دوشنبه مورخ 2/11/91 در دفتر طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی یزد، معاون شهرسازی و معماری دفتر فنی استانداری یزد، مشاور شهرسازی شهردار، مدیر طرح های توسعه شهری شهرداری یزد، نمایندگان مشاور آرمانشهر، و جمعی از کارشناسان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و همچنین کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگزار گردید در خصوص نقشه پیشنهادی منطقه دو بویژه شبکه معابر آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لازم بذکر است کارشناسان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به اتفاق مشاور شهرسازی شهردار و نمایندگان مشاور آرمانشهردر مدت دو هفته به صورت صبح و عصر، به بررسی و اصلاح شبکه معابر و کاربری های پیشنهادی منطقه دو پرداخته اند.

همچنین مقرر گردید جلسه بعدی کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی در روز دوسنبه مورخ 9 /11/91 راس ساعت 10 در اتاق طرح تفصیلی شهرداری یزد برگزار گردد