برگزاری دومین جلسه دفع آبهای سطحی شهر یزد


برگزاری دومین جلسه دفع آبهای سطحی شهر یزد
بر اساس دعوتنامه شماره 310/920027504 مورخ 30/6/92 دومین جلسه دفع آبهای سطحی شهر یزد راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 3/7/92 در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیرطرح های توسعه شهری، نمایندگان شهرداری مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی، شهردار حمیدیا، نمایندگان مهندسین مشاور مهاب، مدیر امور عمرانی شهرداری یزد و جمعی از کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید؛ پس از خیرمقدم و توضیحات مفصل در رابطه با دفع آبهای سطحی توسط مهندس فلاح ، دکتر سمسار یزدی از پیشرفت 60 درصدی کار بر اساس شرح خدمات  ارائه شده خبر داد.
ضمنا مقرر گردید جلسه بعدی با موضوع دفع آبهای سطحی در اواخر مهرماه امسال برگزار شود.