برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

پانزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز چهارشنبه سی ام آبان ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

- طرح محوطه زندان اسکندر
- طرح بدنه بلوار فقیه خراسانی
- طرح گذر 12 متری منشعب از خیابان شهید خلیل حسن بیگی
- طرح اصلاح هندسی میدان جانباز (اطلسی)
- طرح اصلاح هندسی تقاطع خیابان منتظر فرج با خیابان استاد احمد آرام