برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

 

پنجمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح ها ساعت 17:30 روز یکشنبه 10 تیرماه 1397 در محل سالن جلسات شهرداری یزد تشکیل شد.

 

این جلسه به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری و با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین شهردار، شهرداران مناطق، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه 7 طرح اجرایی از پروژه های حوزه های مختلف شهرداری مطرح و به صورت کامل یا با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

طرح ها و موضوعات مطرح شده به شرح ذیل می باشند:

1-طرح گذر 12 متری خرمشاد (21 باهنر)

2-طرح 24 متری میدان قرآن به بلوار مدرس

3-بازنگری در طرح خروجی به میدان امام علی (ع)

4-طرح اصلاحی تابلوهای راهنمای مسیر (پزشکان و اماکن عمومی)

5-طرح اصلاحی ایستگاه های BRT

6-طرح ترافیکی میدان سید حسن نصر الله

7-طرح جامع حریم شهر یزد