برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

 

چهاردهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز چهارشنبه نهم آبان ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

- طرح مسیر دوچرخه خیابان فرخی

- طراحی شهری بلوار کوثر

- طرح سرویس بهداشتی سیار

- نصب یادمان گنجینه شهدای نداجا

- طرح یادمان آذر یزدی