بسته های تشویقی و فرهنگ سازی به کمک ساخت و ساز قانونی می آیند.

بسته های تشویقی و فرهنگ سازی به کمک ساخت و ساز قانونی می آیند.

 

دومین نشست تدوین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399 با حضور معاونین شهرسازی معماری و مالی اقتصادی و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

در این نشست مجتبی فرهمند، معاون شهرسازی و معماری ضمن تاکید بر بررسی، ارائه و لحاظ نمودن مشوق های لازم برای شهروندانی که در ساخت وسازها ضوابط شهرسازی را رعایت نموده اند، خواهان فرهنگ ­سازی مناسب جهت مشارکت و هماهنگی شهروندان در اجرای بهتر ضوابط شد.

در ادامه درخصوص ارائه و ساماندهی فرمول کلی تعرفه عوارض، تغییر کاربری، تراکم ، حق اشرافیت و عوارض ساختمانهای ویلایی بحث و تبادل نظر شد.