بیستمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

بیستمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

 

بیستمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری در روز چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه سالجاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که عباسی عضو شورای اسلامی شهر، مدیران مناطق، رؤسای سازمان ها و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

1- طرح پژوهشی روزآمد نمودن خانه های قدیمی شهر یزد

2- طرح بازآفرینی میدان وقت الساعه

3- طرح ساماندهی میدان آزادی