بیست و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

بیست و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

بیست و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

دراین جلسه که  مدیران مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقدی و بررسی قرار گرفت.

- طرح اجرایی گذر 10متری شهید ابراهیمی واقع در منطقه دو شهرداری

- طرح ساماندهی پارک حاشیه ای برج و بارو

- طرح ترافیکی حیاط اطلسی

- طرح یک طرفه سازی معابر هسته مرکزی شهر یزد