بیست و هشتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و هشتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و هشتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز بیست و چهارم مهرماه سال جاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که جمعی از مدیران  و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

اصلاح طرح اجرایی گذر 10 متری شهید ابراهیمی (منطقه2)

طرح اجرایی خیابان غدیر منشعب از میدان طلائیه

 طرح مجموعه فرهنگی سیدالصحرا

طرح پیرایش، مرمت و ساماندهی بلوار آزادگان