بیست و هفتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و هفتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

 

بیست و هفتمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که معاون شهرسازی و معماری، جمعی از مدیران  و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح مجتمع رفاهی – تفریحی کارکنان شهرداری یزد

- طرح اصلاح دسترسی اراضی اسکان کویر در خیابان پژوهش

- طرح بهسازی پل های عابر پیاده

 - طرح ایستگاه دوچرخه اشتراکی و سرویس های بهداشتی سیار

 - طرح احیای موزه سکه حیدرزاده