بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار گردید.

بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار گردید.

بیست و پنجمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

 -طرح ساماندهی پارک مهر

- طرح سرویس بهداشتی امیر چقماق (کوچه شیراسدالله(

- طرح ساماندهی پارک طوبی

- طرح اصلاح و ساماندهی بلوار ولایت