بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

 

بیست و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز بیست و سوم مرداد ماه سالجاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه که فرهمند معاون شهرسازی و معماری، عباسی عضو شورای اسلامی شهر، کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح دسترسی گذر حدفاصل دانشگاه پیام نور به کمربندی

- طرح پوسته ورودی مهدی آباد (ورودی خیابان مرتاض از خیابان کاشانی)

- طرح اجرایی دسترسی معابر محله مهدی آباد از بلوار مدرس

- طرح مرمت و احیای خانه چهارسوقی ها

- طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی خیابان قیام