بیست و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

بیست و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری

 

بیست و یکمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری در روز چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه سالجاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که فرهمند معاون شهرسازی و معماری، مدیران مناطق و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

1- طرح اجرایی گذر 12متری حدفاصل خیابان شهید رجائی و کوچه مسجدالزهراء

2- طرح تعیین پوسته شهرسازی و ساماندهی ترافیکی محور جنوبی شهر یزد

3- طراحی شهری از چهار راه سید مصطقی خمینی، بلوار سید محمد پاک نژاد تا شهید خلیل حسن بیکی